Filmlər

Bədii filmlər:

1. “Uzun müharibədə qısa görüşlər” 

2. “Tütək səsi” 

3. “Arxadan vurulan zərbə” 

4. “Əgər biz bir yerdəyiksə” 

***

 

“Mozalan” kinosüjetləriimages:

1. “Zərbə” – “Mozalan” kino-jurnalı, 1983, №79 

2. “Üzr istəyirəm” – “Mozalan” k/j, №99, 1985 

3. “Tərsinə” (“Ağ xalat”) – “Mozalan” k/j, №121, 1987 

4.”İş necə gedir”(Mükafat)-“Mozalan” k/j, №123, 1988

5. Qonşular – “Mozalan” k/j, №132, 1989 

6. “Kreslo” – “Mozalan” k/j, №144, 1989

7. “Müavin” – “Mozalan” k/j, №144, 1989

8. “Hacı Qara” – “Mozalan” k/j, № 172, 1998]

Yayım tarixi