Kitablar

Gözəlliyin qədrini bilək
Müasir Azərbaycan kinoaktyorları
Unudulmaz yollar
Məhəbbət təranələri
Öncə-Vətəndir
Qaragöz oyunu
M.Ə.Sabirin satira sənətkarlığı (1999)
3-cü yazı
Ədəbiyyat haqqında düşüncələr
M.Ə.Sabirin satira sənətkarlığı (2012)
Vətən mücadiləsi
Böyük ömrün anları 

(1. Ömür yolu  2. Vətənə Atatürk gərək  3. Dövlət quruculuğu  4. Xalq üçün  5. İstirahət anları  6. Atatürkə sevgi  7. Əbədiyyət  \ Kitabın təqdimat mərasimi)

 İdrak
 Azman

Söz adamı

YARADAN

Yayım tarixi