Ədəbi-bədii yazılar

1. Publisistika:

Vətən mücadiləsi

Vətən qarşısında şərəfli”

Vətənə Atatürk gərəkdir” 

Unutmağa haqqımız yox” (M.M.Navvabın kitabı)

Tərlan oylağında sar olduşair

İki qardaş ölkə və bir doğma xalq 

Samvel”in övladları (araşdırma)

“Müxaliflik”

“Jurnalistin peşə etikasına dair”  

“Multikulturalizm- alternativi olmayan həyat tərzi”

“Müqəddəs rəmzlər” 

“Qarabağda mədəni irsin talan edilməsi
bəşər mədəniyyətinə qarşı cinayətdir” 

“Qələbələr tarixi” 

“Qurtuluşun mahiyyəti” 

“Xainlər və xəyanətkarlar”

“Yalan və Doğru” 

Ay… ermeni!

Bizim Atalar

Dövlət qulluğu şərəfli işdir 

Dünya bizdən nə istəyir

Kərbəla olayları”

Məmurluq şərəfi 

“M.Ə.Sabir bizə nələri deyirdi

Tanrının sirrinə müdaxilə

Tərəqqinin əzablı yollarında”

Zaman axarında

Mədəniyyət toxumu səpən “Əkinçi“”

 

2. Bədii əsərlər:

Ağ xalat

Buna kim inanar (povest) 

İnkir-Minkir

Elementar etiket

İsgəndərlər

Məmurun ölümü

Ağır daşlar altında

Antey qüdrətli adam

Dövlət ideologiyası

Dumanlı dağlar (kino-pritça)

Hər oxuyan Molla Pənah olarmış

İntibah (esse)

Məzəli Market (məzhəkə)

 

Yayım tarixi